ΑΛΦΑ ΕΜΠΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 25 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 150268022000

Α.Φ.Μ. 801150954 - ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ